Jumaat, 1 November 2013

Kalendar Aktiviti Bulan November 2013

1 November 2013, hari Jumaat -- Berikut ini dalah antara aktiviti yang akan dilaksanakan dalam bulan November 2013 di Sekolah Rendah Tentera Laut Diraja Brunei, Muara.

(Grafik: Abdul Rashid bin Haji Tahir. Sumber: Surat Keliling SRTLDB/HEM/2013(24) bertarikh 31 November 2013, dengan beberapa perubahan)