Selasa, 14 Januari 2014

Majlis Sambutan 100 Tahun Pendidikan Formal Di Negara Brunei Darussalam Peringkat Sekolah


11 Januari 2014, hari Sabtu-- Majlis Sambutan 100 Tahun Pendidikan Formal Di Negara Brunei Darussalam Peringkat Sekolah telah diadakan di Sekolah Rendah Tentera Laut DiRaja Brunei. Majlis ini juga turut diadakan di sekolah-sekolah seluruh negara.

Dalam majlis ini, para guru, murid dan staf sokongan membaca Ratib Al-Attas dan disusuli dengan bacaan doa selamat khas sambutan ini.

Antara isi doa:
Bersempena Majlis Sambutan 100 Tahun Pendidikan Formal Di Negara Brunei Darussalam, kami mohon, ya Allah, supaya kami dijadikan sebagai rakyat yang mempunyai pendidikan, yang mempunyai kemahiran tinggi dan berjaya dalam kehidupan, rakyat yang berkualiti, ekonomi negara yang dinamik serta berdaya tahan.

Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kami, dengan ilmu ini juga kami mampu membina dan memajukan negara kami Brunei Darussalam ini menjadi negara baldatun taibatun warabbun ghafur dan negara yang diturunkan berkat dan rahmat dari langit, dengan sebab kami bertakwa dan berakhlak mulia serta istiqamah dalam melakukan amal taat kepada Tuhan kami dan rasul Tuhan kami. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Amin...

(Teks dan gambarfoto: Abdul Rashid bin Haji Tahir)