Hubungi Kami

Alamat Sekolah:
Sekolah Rendah Tentera Laut Diraja Brunei,
Kluster 4,
Jalan Pahlawan,
Pengkalan Tentera Laut Diraja Brunei,
MUARA BT1328,
Negara Brunei Darussalam.


E-Mel:Twitter:Telefon:
(673) 277 1625Faks:
(673) 277 1625