Pautan

Kementerian Pendidikan
Portal Kementerian Pendidikan
e-Hijrah


Kementerian Pertahanan
Portal Kementerian Pertahanan

Sekolah-Sekolah Rendah di Negara Brunei Darussalam

Kawasan Brunei I
Sekolah Rendah Sungai Siamas
Sekolah Rendah Haji Tarif, Tamoi 
Sekolah Rendah Pengiran Anak Puteri Besar, Peramu 
Sekolah Rendah Pusar Ulak
Sekolah Rendah Dato Godam 
Sekolah Rendah Pintu Malim 
Sekolah Rendah Bendahara Lama 
Sekolah Rendah Mabohai

Kawasan Brunei IIA
Sekolah Rendah Dato Othman, Lambak Kiri
Sekolah Rendah Dato Marsal, Lambak Kanan 

Kawasan Brunei IIB
Sekolah Rendah Serasa  
Sekolah Rendah Dato Mohd Yassin, Perumahan Mentiri
Sekolah Rendah Sultan Umar Ali Saifuddien, Muara
Sekolah Rendah Mentiri
Sekolah Rendah Sultan Abdul Bubin , Sungai Besar
Sekolah Rendah Tanah Jambu 

Kawasan Brunei III
Sekolah Rendah Tungku 
Sekolah Rendah Awang Haji Mohd Yusof, Katimahar
Sekolah Rendah Kampong Mata-Mata
Sekolah Rendah Bendahara Sakam, Bunut
Sekolah Rendah Beribi Telanai

Kawasan Brunei IV
Sekolah Rendah Bebuloh
Sekolah Rendah Bengkurong 
Sekolah Rendah Sengkurong 
Sekolah Rendah Nakhoda Abdul Rashid, Menunggol 
Sekolah Rendah Masin 
Sekolah Rendah Jerudong 
Sekolah Rendah Junjongan 
Sekolah Rendah Kasat
Sekolah Rendah Lumapas
Sekolah Rendah Panchor Murai 
Sekolah Rendah Panglima Barudin, Limau Manis
Sekolah Rendah Pengkalan Batu 
Sekolah Rendah Putat 

Kawasan Tutong I
Sekolah Rendah Bukit Panggal
Sekolah Rendah PDN PJ Sengkarai
Sekolah Rendah OKAWSD Kupang
Sekolah Rendah Tutong Kem
Sekolah Rendah Keriam
Sekolah Rendah Sinaut
Sekolah Rendah Muda Hashim
Sekolah Rendah Bakiau
Sekolah Rendah Lamunin
Sekolah Rendah Binturan Penanjong Garisson
Sekolah Rendah Pengiran Muda Mahkota
Sekolah Rendah Lamunin
Sekolah Rendah Penanjong
Sekolah Rendah Kiudang
Sekolah Rendah Kampong Menengah
Sekolah Rendah Batang Mitus

Kawasan Tutong II

Kawasan Belait